W jaki sposób zmierzyć wielkość gospodarki danego kraju? Po czym poznać, że jakiś kraj jest bogatszy od innego? Aby było to możliwe potrzebny jest jakiś miernik, który mógłby w odpowiedni sposób zobrazować te wielkości. Do takich mierników należy produkt krajowy brutto.

Idea produktu krajowego brutto

Zamiarem pomysłodawców produktu krajowego brutto (nazywanego w skrócie PKB) – sprawdź jego definicję – było przedstawienie wielkości gospodarki danego kraju na podstawie wartości dóbr i usług wytworzonych na jego terenie. Wartość ta podawana jest w walucie danego kraju, jednak w celach porównawczych gospodarek światowych przyjęło się ją według bieżącego kursu wymiany na jedną z najbardziej wpływowych na świecie walut, czyli na dolary amerykańskie. Dzięki temu można porównywać ze sobą dwie niezależne gospodarki i ocenić, która z nich jest większa.

Jaki okres czasu obejmuje produkt krajowy brutto?

Jak już na wstępie powiedziałem PKB jest określany jako wartość wytworzona w pewnym czasie. Domyślnie przyjęło się, że jest to jeden rok, zatem produkt krajowy brutto to wartość wytworzona w ciągu jednego roku.

Do czego służy produkt krajowy brutto?

Wskaźnik, jakim jest produkt krajowy brutto, służy przede wszystkim jako wartość porównawcza, a także punkt odniesienia dla ekonomistów i rządu. Dzięki tej wartości możemy zaobserwować przyrost lub spadek gospodarki, gdyż PKB jest z nią ściśle związany. Na jego podstawie rząd może podejmować odpowiednie kroki w celu poprawienia stanu gospodarki. Dzieje się tak, gdy stwierdza się zagrożenie spadkiem tej wartości lub gdy spadek jest już odnotowywany. Jako punkt odniesienia jest szczególnie istotny podczas przygotowywania rocznego budżetu danego kraju, który na etapie tworzenia nie zna swojej dokładnej wartości. Wszystko dlatego, że budżet jest tworzony w oparciu o rok, w którym będzie realizowany, a nie znamy dokładnie dochodów państwa w tym roku. Dzięki analizie wartości z poprzedniego roku można w ten sposób określić przybliżoną wartość tego budżetu, która faktycznie wyjaśni się dopiero w ciągu roku.

Najbogatsze gospodarki świata

Analizując produkty krajowe brutto gospodarek światowych od razu widać, które kraje produkują najwięcej i jakie są ich możliwości. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu ogromną przepaść pomiędzy gospodarkami bogatymi, a biednymi, gdyż wskaźniki potrafią różnić się od siebie wielokrotnie. Czynników wpływających na jego wartość jest wartość produkcji i usług i jak się okazuje nie zależy ona w ogóle od liczby mieszkańców danego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.